Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ラ めぐ.る
意味
Meaning
go around, conceal
Hán Việt: la (23n)
Bộ thủ: 迴-回
Số nét: 23
Âm Nhật: ラ


1. Tuần canh. Lính đi tuần canh gọi là la tốt 邏卒.
2. Ngăn che. Sắc núi quanh vòng gọi là la.

Back Hide Home Draw 邏