Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ウン はこ.ぶ
意味
Meaning
carry, luck, destiny, fate, lot, transport, progress, advance
Hán Việt: vận (13n)
Bộ thủ: 道-首
Số nét: 12
Âm Nhật: ウン
はこ・ぶ

1. Xoay vần, vật gì cứ noi một lối quay đi, hết vòng lại tới, không ra không vào, khô

Back Hide Home Draw 運