Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
意味
Meaning
roundabout way
Hán Việt: vu (7n)
Bộ thủ: 道-首
Số nét: 6
Âm Nhật: ウ


1. Xa. Con đường không được thẳng suốt gọi là vu. Vì thế nên làm việc không đúng lẽ phải gọi là vu khoát 迂闊 hay vu viễn 迂遠, v.v.
2. Ðườn

Back Hide Home Draw 迂