Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
レン はす はちす
意味
Meaning
lotus
Hán Việt: liên (15n)
Bộ thủ: 艸
Số nét: 13
Âm Nhật: レン
はす

1. Hoa sen. Con gái bó chân thon thon nên gọi là kim liên 金蓮. Ðông Hôn Hầu 東昏侯 chiều vợ, xây vàng làm hoa sen ở sân cho Phan Phi 潘妃 đi lên rồi n

Back Hide Home Draw 蓮