Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
セン
意味
Meaning
sunrise
Hán Việt: xiêm, tiêm (16n)
Bộ thủ: 日
Số nét: 16
Âm Nhật: セン


1. Bóng mặt trời loe lên.
2. Nước Xiêm La 暹羅 ở phía đông nam châu Á, hiện gọi là nước Thái 泰國. Tục đọc là chữ tiêm.

Back Hide Home Draw 暹