Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ハイ さまよ.う
意味
Meaning
wander
Hán Việt: bồi (11n)
Bộ thủ: 彳
Số nét: 11
Âm Nhật: ハイ


1. Bồi hồi 徘徊 quanh co không tiến lên được.

Back Hide Home Draw 徘