HSK4 Pinyin Quiz

祝贺

Meaning: to congratulate; congratulations; CL:個|个[ge4]
zhu4 he2
zhu4 he3
zhu4 he4
zhu4 he5
zhu4 he1


Correct Wrong


New Answer HSK5 Home