HSK3 Pinyin Quiz

终于

Meaning: at last; in the end; finally; eventually
zhong5 yu2
zhong1 yu2
zhong2 yu2
zhong3 yu2
zhong4 yu2


Correct Wrong


New Answer HSK4 Home